Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Tadeusz Łyczewski

Utwardzenie terenu pod urządzeniami do ćwiczeń siłowni zewnętrznych w miejscowościach Budry i Ołownik

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Załączniki: