Ogłoszono przez Tadeusz Łyczewski

Jednostki organizacyjne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach

Al. Wojska Polskiego 18, 11-606 Budry
Telefon: 0-87 42 78 019
E-mail: gopsbudry@wp.pl

Kierownik Teresa Kucharska

Gminny Ośrodek Kultury w Budrach

Al. Wojska Polskiego 26
11-606 Budry
Telefon: 0-87 42 78 048
E-mail: gokbudry@wp.pl
www.gokbudry.xip.pl

Dyrektor mgr Aneta Stankiewicz

Szkoła Podstawowa im. Michała Kajki w Budrach

Ul. Michała Kajki 4
11-606 Budry
Telefon: 0-87 42 78 090
E-mail: s.p.budry@wp.pl

p.o. Dyrektor mgr Monika Roman

Szkoła Podstawowa  im. Bohaterów Listopada 1918 r. w Sobiechach

Sobiechy 24
11-606 Budry 
Telefon: 0-87 43 77 016
E-mail: spsobiechy@wp.pl
www.spsobiechy.pl

Dyrektor mgr inż. Rafał Kryłowicz

Gminne Gimnazjum w Budrach z s. w Więckach im. Papieża Jana Pawła II

Więcki 8
11-606 Budry
Telefon: 0-87 42 78 024
E-mail: wieckigim@szkola.wp.pl
www.wieckigim.xip.pl

Dyrektor mgr Teresa Bryżys