Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Ogłoszono przez Anna Kowalewska

WYZNACZENIE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Stosownie do treści art. 11 Ustawy o ochronie danych osobowych  z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. 2018, poz. Nr 1000 ze zm.) informuję, że w Urzędzie Gminy w Budrach na inspektora ochrony danych osobowych

wyznaczony został Pan Maciej Żołnowski.

Z inspektorem ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl

 lub pisemnie na adres Administratora.