Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-10-18XLVIII/238/2018Uchwała w sprawie zmian w statucie Gminy Budry.Obowiązujący
22018-10-11XLVII/237/2018Uchwała w sprawie częściowego wyjścia ze współwłasności działki gruntu 10/2 poprzez zniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych o nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 w budynku nr 7 położonym w ............ i utworzeniu działek gruntu, które nabędą właściciele istniejących dotychczas lokali.Obowiązujący
32018-10-11XLVII/236/2018Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.Nieobowiązujący
42018-10-11XLVII/235/2018Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.Obowiązujący
52018-09-12XLVI/234/2018Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.Obowiązujący
62018-08-22XLV/233/2018Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości i obrębie Budry.Obowiązujący
72018-08-22 XLV/232/2018Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.Obowiązujący
82018-08-22XLV/231/2018Uchwała w sprawie zmian w Uchwale nr XLIV/226/2018 Rady Gminy Budry z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.Obowiązujący
92018-07-06XLIV/230/2018Uchwała w sprawie częściowego wyjścia ze współwłasności działki gruntu 10/2 poprzez zniesienie odrębnej własności lokali mieszkalnych o nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 w budynku nr 7 położonym w ......... i utworzeniu dziełek gruntu, które nabędą właściciele istniejących dotychczas lokali.Zmieniony
102018-07-06XLIV/229/2018Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę dostarczaną z hydroforni komunalnej w Olszewie Węgorzewskim i zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni komunalnych w miejscowościach Budry i Koźlak.Obowiązujący
Strona 1 z 65