Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12020-11-24XXI/170/2020Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości i obrębie PopiołyObowiązujący
22020-11-24XXI/169/202Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowychObowiązujący
32020-11-24XXI/168/2020Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Obowiązujący
42020-11-24XXI/167/2020Uchwała w sprawie ustanowienia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Budry na lata 2021-2023Obowiązujący
52020-11-24XXI/166/2020Uchwała w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Budry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021Obowiązujący
62020-11-24XXI/165/2020Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r.Obowiązujący
72020-10-22XX/164/2020Uchwała w sprawie utworzenia na terenie gminy Budry ośrodka wsparcia dziennego „Klub Senior +” oraz zasad odpłatności, połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Budrach oraz wprowadzenia zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budrach.Obowiązujący
82020-10-22 XX/163/2020Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r.Obowiązujący
92020-10-22XX/162/2020Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budry na lata 2020-2023Obowiązujący
102020-09-10XIX/161/2020Uchwała w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy BudryObowiązujący
Strona 1 z 91