Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12009-01-021/2009w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy BudryNieobowiązujący
22009-01-022/2009w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w BudrachNieobowiązujący
32009-01-23XXVII/164/09Uchwała Nr XXVII/164/09 – w sprawie ustalenia regulaminów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Budry. Obowiązujący
42009-01-23XXVII/161/09Uchwała Nr XXVII/161/09w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Budry w obrębie geodezyjnym Budry.Obowiązujący
52009-01-23XXVII/170/09Uchwała Nr XXVII/170/09 – w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowychObowiązujący
62009-01-23XXVII/163/09Uchwała Nr XXVII/163/09 – w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Więcki na lata 2009 – 2015.Obowiązujący
72009-01-23XXVII/165/09 Uchwała Nr XXVII/165/09 – w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Budry oraz przyjęciu regulaminu gospodarowania tymi środkami.Obowiązujący
82009-01-23XXVII/162/09Uchwała Nr XXVII/162/09 – w sprawie zmian w budżecie gminy Budry na 2009 r.geodezyjnym Budry.Obowiązujący
92009-01-23XXVII/160/09Uchwała Nr XXVII/160/09 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Budry” w obrębie geodezyjnym BudryObowiązujący
102009-01-23XXVII/166/09Uchwała Nr XXVII/166/09 – w sprawie maksymalnej kwoty dofinansowania ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2009 r.Obowiązujący
Strona 1 z 91