Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Tadeusz Łyczewski

Informacje o środowisku i jego ochronie

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Budry jest obowiązana do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w publicznie dostępnych wykazach.

Gmina Budry prowadzi własny publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska.

Poniżej znajduje się link, pod którym znajduje się wykaz kart informacyjnych o dokumentach środowiskowych właściwych dla Gminy Budry.

http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?stl=1&unit=88800