Stanowiska

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Budrach
Stanowiska
Wersja z dnia

Stanowiska

Zastępca Wójta

Anna Kowalewska

Tel.: 87 4278003 w. 34

Pok. nr 4

Skarbnik

Elżbieta Iwona Rapita

Tel.: 87 4278003 w. 30

Pok. nr 2

Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 1. Urząd Stanu Cywilnego;
 2. ewidencja ludności;
 3. dowody osobiste;
 4. rejestr wyborców;

Anna Królik-Kopczyk

Tel.: 87 4278003 w. 41

Stanowisko d/s obsługi sekretariatu oraz rady gminy

 1. obsługa Rady Gminy;
 2. obsługa Komisji Rady Gminy;
 3. sprawy organizacyjne Urzędu Gminy;
 4. obsługa sekretariatu;

Tel.: 87 4278003

Pok. nr 4

Stanowisko d/s wymiaru podatków i opłat

 1. wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osobom fizycznym oraz prawnym, środków transportu;
 2. umorzenia, odroczenie i rozkładanie na raty podatków;
 3. kontrola podatkowa;
 4. egzekucja należności;
 5. udzielanie ulg i zwolnień podatkowych;
 6. zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze;
 7. wydawanie innych zaświadczeń dotyczących gospodarstw rolnych;

Bogdan Bazylewycz

Tel.: 87 4278003 w. 39

Pok. nr 3

Stanowisko d/s gospodarki gruntami i mieniem gminy

 1. sprzedaż budynków, lokali mieszkalnych oraz działek;
 2. wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych;
 3. wydzierżawianie gruntów komunalnych;
 4. sporządzenie zeznań świadków;
 5. rejestracja umów dzierżawy gospodarstw rolnych na 10 lat do celów emerytalno-rentowych;
 6. rozliczanie opłat za media w budynkach komunalnych;
 7. nadzór nad cmentarzami wojskowymi i komunalnych w Budrach;
 8. oświetlenie uliczne;
 9.  archiwum;

Tadeusz Nogowski

Tel.: 87 4278003 w. 40

Pok. nr 3

Stanowisko d/s inwestycji, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, zamówień publicznych

 1. planowanie przestrzenne i zagospodarowanie gminy;
 2. wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów;
 3. budownictwo i ochrona środowiska;
 4. inwestycje - uzgadnianie dokumentacji;
 5. wydawanie decyzji środowiskowych;
 6. obsługa informatyczna;
 7. zamówienia publiczne;

Tadeusz Łyczewski

Tel.: 87 4278003 w. 38

Pok. nr 5

Stanowisko d/s inwestycji drogownictwa, rolnictwa
i gospodarki komunalnej

 1. Gospodarka wodno-kanalizacyjna;
 2. zarządzanie drogami gminnymi;
 3. organizowanie opieki nad bezdomnymi, wolno żyjącymi i pozbawionymi opieki zwierzętami;
 4.  zwalczanie szkód żywiołowych w rolnictwie;
 5.  wydawanie decyzji na wycinkę drzew;
 6. utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy;
 7. organizacja robót publicznych;
 8. zamówienia publiczne;

Bogdan Maczuga

Tel.: 87 4278003 w. 38

Pok. nr 5

Stanowisko d/s zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, OSP i działalności gospodarczej

 1. ochrona przeciwpożarowa;
 2. nadzór nad działalnością OSP;
 3. sprawy wojskowe;
 4. ewidencja działalności gospodarczej;
 5. wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
 6. pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;

Jan Kondrat

Tel.: 87 4278003 w. 39

Pok. nr 3

Główna księgowa

 1. prowadzenie księgowości Urzędu Gminy;
 2. prowadzenie księgowości szkół;
 3. prowadzenie księgowości GOPS;

Eugenia Kowal

Tel 87 4278003 w. 33

Pok. nr 3a

Stanowisko d/s księgowości

 1. prowadzenie księgowości podatkowej i GOPS;
 2. ewidencja i rozliczenie podatku VAT;
 3. Wystawianie faktur;
 4. rozliczenia (wpłat, nadpłat, zaległości);

Irena Oryńczak

Tel.: 87 4278003 w. 35

Pok. nr 1

Stanowisko d/s kadr i płac

 1. sporządzanie list płac pracowników, ewidencja płac, zasiłków;
 2. naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy;
 3. naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
 4. prowadzenie KZP;

Olga Kapuśniak

Tel.: 87 4278003 w. 37

Pok. nr 3a

Stanowisko d/s płac i rozliczeń w oświacie

 1. sprawy płacowe nauczycieli i pracowników oświaty;
 2. naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy;
 3. naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych nauczycieli i pracowników oświaty;
 4. sprawozdawczość oświatowa;
 5. prowadzenie ewidencji środków trwałych;

Zenona Pyniaha

Tel.: 87 4278003 w. 49