Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: KADENCJA 2018 - 2023

Ogłoszono przez Julianna Karpińska | wersja archiwalna

Rejestr złożonych interpelacji i zapytań

lp.

Odwzorowanie cyfrowe - skan interpelacji, zapytań

Data złożenia interpelacji, zapytań

Imię i nazwisko    wnoszącego interpelację, zapytanie

                       

Odwzorowanie cyfrowe - skan odpowiedzi na interpelację, zapytanie

Data rozpatrzenia interpelacji, zapytań

1.

Interpelacja radnego (wycięcie drzewa Koźlak, Piłaki Małe)

 

08-02-2019

Radny Ireneusz Skiendziul

Odpowiedź na interpelację RG.0003.1.2019

13-02-2019

2.

Interpelacja radnego (osunięte pobocze drogi, załamany przepust w Więckach)

14-03-2019 Radny Józef Zaleski

Odpowiedź na interpelację RG.0003.2.2019

25-03-2019

3. Interpelacja radnego (problem wykluczenia transportowego mieszkańców Sołectwa Zabrost Wielki) 11-04-2019 Radna Jadwiga Adamczuk

Skierowanie interpelacji radnej do Starosty Powiatu Węgorzewskiego RG.0003.3.2019

Odpowiedź Starostwa na interpelację RG.0003.3.2019

16-05-2019

4. Interpelacja radnego (dot. lokatora oraz remontu mieszkania w Droglewie) 29-05-2019 Radny Józef Zaleski    
5. Interpelacja radnej (dot. zebrania poboczy na drodze powiatowej, remont drogi żwirowej) 27-09-2019 Radna Joanna      Nazaruk-Głębocka

dot. interpelacji RG.0003.5.2019

dot. interpelacji RG.0003.5.2019 odpowiedź ZDP w Ogonkach

22-10-2019

6. Interpelacja radnej (dot. drogi powiatowej w sołectwie Ołownik) 10-10-219 Radna Joanna Pszczła

dot. interpelacji RG.0003.6.2019

dot. interpelacji RG.0003.6.2019 odpowiedź ZDP w Ogonkach

22-10-2019

7.

Interpelacja radnej (dot. zmiany znaku kierunkowego miejscowości Dąbrówka)

17-10-2019 Radna Jadwiga Adamczuk

dot. interpelacj RG.0003.7.2019

odp. interpelacji RG.0003.7.2019 odpowiedź ZDP w Ogonkach

04-11-2019
8. Interpelacja radnej (dot. naprawy drogi na przepuście w Zabroście Wielkim) 29-10-2019 Radna Jadwiga Adamczuk dot. interpelacji RG.0003.8.2019 z dnia 29-10-2019 r. 12-11-2019
9. Interpelacja radnej (dot. drogi powiatowej na odcinku Ołownik - Dąbrówka) 28-11-2019 Radna Jadwiga Adamczuk

dot. interpelacji RG.0003.9.2019 z dnia 28-11-2019 r.

odp. Starosty na interpelacje RG.0003.9.2019

06-12-2019
10. Interpelacja radnej (dot. postawienia platform dla bocianów) 24-09-2020 Radna Joanna Nazaruk-Głębocka    

Załączniki: