Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: KADENCJA 2018 - 2023

Ogłoszono przez Julianna Karpińska | wersja archiwalna

Rejestr złożonych interpelacji i zapytań

lp.

Odwzorowanie cyfrowe - skan interpelacji, zapytań

Data złożenia interpelacji, zapytań

Imię i nazwisko    wnoszącego interpelację, zapytanie

                       

Odwzorowanie cyfrowe - skan odpowiedzi na interpelację, zapytanie

Data rozpatrzenia interpelacji, zapytań

1.

Interpelacja radnego (wycięcie drzewa Koźlak, Piłaki Małe)

 

08-02-2019

Radny Ireneusz Skiendziul

Odpowiedź na interpelację RG.0003.1.2019

13-02-2019

2.

Interpelacja radnego (osunięte pobocze drogi, załamany przepust w Więckach)

14-03-2019 Radny Józef Zaleski

Odpowiedź na interpelację RG.0003.2.2019

25-03-2019

3. Interpelacja radnego (problem wykluczenia transportowego mieszkańców Sołectwa Zabrost Wielki) 11-04-2019 Radna Jadwiga Adamczuk

Skierowanie interpelacji radnej do Starosty Powiatu Węgorzewskiego RG.0003.3.2019

Odpowiedź Starostwa na interpelację RG.0003.3.2019

16-05-2019

4. Interpelacja radnego (dot. lokatora oraz remontu mieszkania w Droglewie) 29-05-2019 Radny Józef Zaleski    
5. Interpelacja radnej (dot. zebrania poboczy na drodze powiatowej, remont drogi żwirowej) 27-09-2019 Radna Joanna      Nazaruk-Głębocka dot. interpelacj RG.0003.5.2019  
6. Interpelacja radnej (dot. drogi powiatowej w sołectwie Ołownik) 10-10-219 Radna Joanna Pszczła dot. interpelacji RG.0003.6.2019

 

7.

Interpelacja radnej (dot. zmiany znaku kierunkowego miejscowości Dąbrówka)

17-10-2019 Radna Jadwiga Adamczuk