Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: KADENCJA 2018 - 2023

Ogłoszono przez Julianna Karpińska | wersja archiwalna

Rejestr złożonych interpelacji i zapytań

lp.

Odwzorowanie cyfrowe - skan interpelacji, zapytań

Data złożenia interpelacji, zapytań

Imię i nazwisko wnoszącego interpelację, zapytanie

Odwzorowanie cyfrowe - skan odpowiedzi na interpelację, zapytanie

Data rozpatrzenia interpelacji, zapytań

1.

Interpelacja radnego (wycięcie drzewa Koźlak, Piłaki Małe)

 

08-02-2019

Radny Ireneusz Skiendziul

Odpowiedź na interpelację RG.0003.1.2019

13-02-2019

2.

Interpelacja radnego (osunięte pobocze drogi, załamany przepust w Więckach)

14-03-2019 Radny Józef Zaleski

Odpowiedź na interpelację RG.0003.2.2019

25-03-2019

3. Interpelacja radnego (problem wykluczenia transportowego mieszkańców Sołectwa Zabrost Wielki) 11-04-2019 Radna Jadwiga Adamczuk

Skierowanie interpelacji radnej do Starosty Powiatu Węgorzewskiego RG.0003.3.2019

Odpowiedź Starostwa na interpelację RG.0003.3.2019

16-05-2019