Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wybory sejm i senat 2019

Ogłoszono przez Anna Kowalewska

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Budry o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Budry

z dnia 3 września 2019 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Budry podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

Nr obwodu głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

Sołectwa: Budry, Budzewo, Sąkieły Małe, Więcki

budynek byłej Szkoły Podstawowej w Budrach (parter-korytarz), ul. M. Kajki 4, 11-606 Budry

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2

Sołectwa: Zabrost Wielki, Grądy Węgorzewskie, Brzozówko, Popioły, Piłaki Małe, Wola, Dąbrówka

budynek byłej Szkoły Podstawowej w Budrach (parter-sala nr 1), ul. M. Kajki 4, 11-606 Budry

3

Sołectwa: Sobiechy, Ołownik osiedle

Świetlica wiejska w Ołowniku, Ołownik 43, 11-606 Budry

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

Sołectwa: Olszewo Węgorzewskie, Ołownik, Pawłowo, Wężówko, Góry

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim, Olszewo Węgorzewskie 41, 11-606 Budry

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Olsztynie III najpóźniej do dnia 30 września 2019 r.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;

2) całkowitej niezdolności do pracy;

3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;

a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Budry najpóźniej do dnia
4 października 2019 r.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 13 października 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.

 

Wójt Gminy Budry

/-/Józef MARKIEWICZ

Załączniki: