Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Grzegorz Pietrusiewicz

Modernizacja drogi gminnej nr 131036N długości 1280m w Budzewie

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego zamówienia z dnia 15.04.2020 r.
„Modernizacja drogi gminnej nr 131036N długości 1280m w Budzewie”

1. W przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym w pkt. 3 proszę przyjąć:
 „Nawierzchnia z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 30%- grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm, długość drogi 1280 m, szerokość  jezdni 4 m". Współczynnik korygujący „krotność 0,75” zastosowano do katalogu  KNR 2-31 0115-01 w którym warstwa kruszywa wynosi 20 cm.

2. W rysunku Przekrój normalny drogi w wykopie proszę przyjąć:
„Szerokość jezdni 4.00 m, nawierzchnia z kruszywa 15 cm”.

Załączniki: