Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Tadeusz Łyczewski

Świadczenie usługi transportu wraz z opieką uczestniczek/ów projektu „Szkolna Rewolucja w Gminie Budry”

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Przedmiotem zamówienia jest:

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane na strona internetowej wskazanej w komunikacie ministra właściwego ds. rozwoju, przeznaczonej do umieszczania zapytań ofertowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1051524