Wersja obowiązująca z dnia

Język migowy

INFORMACJA DLA NIESŁYSZĄCYCH I GŁUCHONIEMYCH INTERESANTÓW URZĘDU GMINY W BUDRACH.

Szanowni Państwo.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (zwana dalej „osobą uprawnioną”) ma prawo do:

  1. załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej

Osoby uprawnione mają prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy w Urzędzie. Osoba przybrana powinna mieć ukończone 16 lat. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie będzie mogła skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

      2. Mając na uwadze potrzeby osób uprawnionych udostępnia się następujące środki wspierające komunikowanie się:

  • telefonicznie, przy pomocy osoby trzeciej tel. (87) 427 80 03,
  • poczta elektroniczna: ug@budry.pl
  1. skorzystania z usług tłumacza języka migowego

Urząd Gminy w Budrach zapewnia możliwość korzystania z usług tłumacza języka migowego. Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza języka migowego za pomocą formularza (zał. nr 1), co najmniej na trzy dni robocze wcześniej.

Wyjątkiem są sytuacje nagłe.

 

Załączniki