Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Porządek obrad Sesji Rady Gminy

Ogłoszono przez Julianna Karpińska

Porządek obrad XIX sesji Rady Gminy Budry zwołanej na dzień 10 września 2020 r.

Pan/i

………………………………………

Nasz znak:Or.0002.5.2020                                                                                                        Dnia, 1 września 2020 r.

 

Na podstawie § 21 Statutu Gminy Budry przyjętego Uchwałą Nr XXXIII/173/2017 Rady Gminy Budry z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Budry (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2017 r., poz. 3341 z późn. zm.) zwołuję XIX Sesję Rady Gminy na dzień 10 września 2020 r. (czwartek) godz. 10:00 w sali konferencyjnej w Budrach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie wymaganego quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2020 r.

5. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budry na lata 2020-2023.

6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r.

7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy  w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Budry.

8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie w sprawie powołania Skarbnika Gminy Budry.

9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/130/2016 Rady Gminy Budry z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy w Budrach.

10. Wystąpienia Sołtysów.

11. Wolne wnioski i informacje.

12. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

13. Zakończenie obrad.

 

Ze względu na wprowadzenie w na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 informuję, iż obecność sołtysów na sesji jest nieobowiązkowa, a sesja odbędzie się przy ograniczeniach wynikających z stanu epidemii.

 

                                                                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy Budry

                                                                                                                                                            Jan Mełech