Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia, obwieszczenia

Ogłoszono przez Grzegorz Pietrusiewicz

Szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie w dniach 18-21 września 2020 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Węgorzewie zawiadamia, że w zależności od warunków atmosferycznych, w dniach 18-21 września 2020 r. na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego prowadzone będą szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.
Szczepienie zostanie przeprowadzone metodą zrzutów z samolotów przynęt zawierających szczepionkę, w miejsca bytowania zwierząt dzikich, zgodnie z rozporządzeniem MR i RW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1737).
Działanie profilaktyczne wykładanej szczepionki doustnej jest ukierunkowane wyłącznie na zwierzęta dzikie, ze szczególnym uwzględnieniem lisów rudych. Szczepienia lisów wolno żyjących przeprowadzane są na terenie naszego województwa od 2001 roku. Wymiernym efektem stosowania szczepień profilaktycznych jest brak wystąpienia zachorowań na wściekliznę u ssaków naziemnych na terenie województwa od lutego 2012 roku.
Powiadamiając o powyższych szczepieniach, proszę o zachowanie dyscypliny w czasie ich trwania, jak również w okresie nabywania odporności przez zwierzęta tj. od dnia 18 września do 18 października 2020 r. W szczególności proszę o ograniczenie polowań zbiorowych, nie płoszenie zwierzyny oraz o nie podnoszenie i niszczenie przynęt ze szczepionką.
Akcja szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie prowadzona jest na koszt budżetu Państwa. Nadzór nad szczepieniami, zgodnie z cytowanym wyżej rozporządzeniem, sprawuje Warmińsko – Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii.

 

Załączniki: