Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Sprzedaż nieruchomości

Ogłoszono przez Tadeusz Łyczewski

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości do sprzedaży

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Wójt Gminy Budry zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. 2020, poz. 65, 284, 471, 782 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Budrach, od dnia: 28.07.2020 r. na okres 21 dni, został wywieszony wykazy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Budry przeznaczonej do sprzedaży.

 

Dotyczy: niezabudowanej działki gruntu – nieczynny były użytek kopalny – oznaczonej nr geodezyjnym 56 o powierzchni 0,7200 ha położonej w miejscowości i obrębie Brzozówko, gm. Budry, pow. węgorzewski.

 

Budry, dnia 28.07.2020 r.

 

 

Wójt Gminy Budry

 

dr inż. Józef Markiewicz