Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Sprzedaż nieruchomości

Ogłoszono przez Grzegorz Pietrusiewicz

Ogłoszenie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wieloletniej

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Budry zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. 2020, poz. 65, 284, 471, 782 z późn. zm.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Budrach, od dnia 09.07.2020 r. na okres 21 dni, zostały wywieszone wykazy nieruchomości stanowiące własność Gminy Budry przeznaczone do dzierżawy wieloletniej.
Dotyczy:
dz. nr geod. 183/112 pow. 0,0400 ha miejscowość i obręb Ołownik,       
dz. nr geod. 11/44 pow. 0,0400 ha miejscowość Koźlak obręb Piłaki Małe,
dz. nr geod. 11/47 pow. 0,3500 ha miejscowość Koźlak obręb Piłaki Małe.

Wójt Gminy Budry
dr inż. Józef Markiewicz