Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

Ogłoszono przez Anna Kowalewska

Informacja WójTA Gminy Budry o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców uprawnionych do udziału w wyborach

INFORMACJA

WÓJTA GMINY BUDRY

z dnia 16 czerwca 2020 r.

 

o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców uprawnionych do udziału

w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Stosownie do art. 36 § 1, 2, 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.) 

 

informuję, iż spis wyborców sporządzony dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

jest udostępniony do wglądu wyborców w Urzędzie Gminy BUDRY Aleja Wojska Polskiego 18, pokój nr 4 (USC)

 

w dniach od 17 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r.

w godzinach pracy Urzędu: pn - pt. w godz. 7.00 – 15.00.

 

Udostępnienie spisu następuje na pisemny wniosek wyborcy złożony na formularzu przewidzianym w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz. 5) i polega na udzieleniu informacji, że wnioskodawca jest ujęty w spisie lub nie figuruje w spisie.

 

Zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu wyborczego, wyborca może wnieść do Wójta Gminy Budry reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia spisu.