Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Sprzedaż nieruchomości

Ogłoszono przez Tadeusz Łyczewski

Ogłoszenie o przetargu

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Budry informuje, że został ogłoszony Przetarg Ustny (licytacyjny) Nieograniczony na sprzedaż  na własność następującej nieruchomości:

Gmina Budry, obręb geod.  18-Więcki, nr geod. działki – 173/2.

Powierzchnia działki 0,2076 ha – 5847/10000 udziału,                                       nr KW OL2G/00018168/6.

Opis nieruchomości : wydzielony samodzielny lokal mieszkalny nr 1 o pow. użyt. 123,09 m2 mieszczący się w budynku dwurodzinnym w bezpośrednim sąsiedztwie  drogi wojewódzkiej nr 650.

Cena wywoławcza: 104.500,00 zł,

Wysokość wadium: 15.000,00 zł,

Postąpienie minimum 1% ceny wywoławczej tj. nie mniej niż: 1.500,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia: 25.02.2020 r. o godz. 1200  w UG Budry.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Budrach osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy urzędu tel. 87- 427-80-03 lub na stronie internetowej: www.bip.budry.pl.

 

Budry, dnia: 20.01.2020 r.

 

                                                                        Wójt Gminy Budry

                                                                    dr inż. Józef Markiewicz