Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Sprzedaż nieruchomości

Ogłoszono przez Tadeusz Łyczewski

Ogłoszenie o przetargu

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Budry informuje, że został ogłoszony Przetarg Ustny (licytacyjny) Nieograniczony na sprzedaż  na własność następującej nieruchomości:

Gmina Budry, obręb geod.  18-Więcki, nr geod. działki – 231.

Powierzchnia działki 0,1900 ha.  nr KW OL2G/00021594/5.

Opis nieruchomości : niezabudowana działka gruntu położona przy drodze wojewódzkiej nr 650.

Cena wywoławcza 8.000,00 zł.

Wysokość wadium    1.600,00 zł,

Postąpienie minimum 1% ceny wywoławczej tj. nie mniej niż 160,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia: 25.02.2020 r. o godz. 1000  w UG Budry.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Budrach osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy urzędu tel. 87- 427-80-03 lub na stronie internetowej: www.bip.budry.pl.

 

Budry, dnia: 20.01.2020 r.

 

                                                                        Wójt Gminy Budry

                                                                    dr inż. Józef Markiewicz