Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Podatki i opłaty

Ogłoszono przez Grzegorz Pietrusiewicz

Podatki i opłaty w 2020 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE GMINY BUDRY W 2020 ROKU

Podatek rolny – 2020 rok:

  1. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5 q żyta - 140,00 zł
  2. Podatek rolny od 1 ha gruntów pozostałych wynosi - równowartość pieniężną 5q żyta - 280,00 zł

Uchwała nr XIII/119/2019 Rady Gminy Budry z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2020 r.
http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2019/5734/akt.pdf

Podatek leśny – 2020 rok:

Podatek leśny od 1 ha wynosi – 42,7328 zł

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r.
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP20190001018/O/M20191018.pdf

Podatek od nieruchomości – 2020 rok:

obowiązują stawki podatku od nieruchomości określone:
Uchwała nr XII/111/2019 Rady Gminy Budry z dnia 17 października 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2019/5021/akt.pdf

Podatek od środków transportowych - 2020 rok:

obowiązują stawki podatku od środków transportowych określone:

Uchwała Nr XXIII/123/2016 Rady Gminy Budry z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2016/4384/akt.pdf

Uchwała Nr XXIV/128/2016 Rady Gminy Budry z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Budry w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2016/4813/akt.pdf