Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Porządek obrad Sesji Rady Gminy

Ogłoszono przez Grzegorz Pietrusiewicz

Porządek obrad X sesji Rady Gminy Budry zwołanej na dzień 11 lipca 2019 r.

Pan(i)

………………………………..

 

 

Nasz znak:Or.0002.7.2019                                                   Dnia: 11.06.2019 r.

 

Na podstawie § 21 Statutu Gminy Budry przyjętego Uchwałą Nr XXXIII/173/2017 Rady Gminy Budry z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Budry (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2017 r., poz. 3341 z późn. zm.) zwołuję X Sesję Rady Gminy na dzień 11 lipca 2019 r. (czwartek) godz. 10 00 w sali konferencyjnej w Budrach z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie wymaganego quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r.

5. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie nadania statutu Sołectwa Budry.

6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie nadania statutu Sołectwa Budzewo.

7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie nadania statutu Sołectwa Brzozówko.

8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie nadania statutu Sołectwa Dąbrówka.

9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie nadania statutu Sołectwa Grądy Węgorzewskie.

10. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie nadania statutu Sołectwa Góry.

11. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie nadania statutu Sołectwa Olszewo Węgorzewskie.

12. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie nadania statutu Sołectwa Ołownik osiedle.

13. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie nadania statutu Sołectwa Ołownik.

14. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie nadania statutu Sołectwa Pawłowo.

15. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie nadania statutu Sołectwa Piłaki Małe.

16. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie nadania statutu Sołectwa Popioły.

17. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie nadania statutu Sołectwa Sąkieły Małe.

18. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie nadania statutu Sołectwa Sobiechy.

19. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie nadania statutu Sołectwa Wężówko.

20. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie nadania statutu Sołectwa Więcki.

21. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie nadania statutu Sołectwa Wola.

22. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie nadania statutu Sołectwa Zabrost Wielki.

23. Wystąpienia Sołtysów.

24. Wolne wnioski i informacje.

25. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

26. Zakończenie obrad.

 

                                                                         Przewodniczący Rady Gminy Budry

                                                                                          Jan Mełech