Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Podatki i opłaty

Ogłoszono przez Tadeusz Łyczewski

Podatki i opłaty w 2019 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE GMINY BUDRY W 2019 ROKU

 

Podatek rolny – 2019 rok: 

według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2018r. (M.P. z 2018r.,  poz. 1004)

 

1. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną   2,5 q żyta  - 135,90 zł 

 

2. Podatek rolny od 1 ha gruntów pozostałych wynosi  - równowartość pieniężną 
5q żyta  -  271,80

 

 

  

Podatek leśny –  2019 rok:

według średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2018r. (M.P. poz. 1005).

 

Podatek leśny od 1 ha wynosi –  42,2356  

 

 

 

 

Podatek od nieruchomości –  2019 rok:

obowiązują stawki podatku od nieruchomości określone:

 Uchwała Nr XLVII/236/2018 Rady Gminy Budry z dnia 11 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  

http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2018/4391/akt.pdf

 

Podatek od środków transportowych -  2019 rok:

obowiązują stawki podatku od środków transportowych określone:

Uchwała Nr XXIII/123/2016 Rady Gminy Budry z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2016/4384/akt.pdf

Uchwała Nr XXIV/128/2016 Rady Gminy Budry z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Budry w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2016/4813/akt.pdf