Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Konkursy ofert

Ogłoszono przez Anna Kowalewska

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego

 Zgodnie z art. 19a ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zamieszczam ofertę na  realizację  zadania publicznego pt. „OSP Budry uczy ratować!” złożoną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Budrach ” 11-606 Budry, ul. Wojska Polskiego 41
 

na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Budry oraz  na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Budrach .

Każdy może zgłosić uwagi do oferty do dnia 14 sierpnia 2018 r. osobiście w  formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Budrach, Al. Wojska Polskiego 27, 11-606 Budry lub drogą elektroniczną na adres: ug@budry.pl

Budry, 7.08.2018 r.                                                                                                                                          Wójt Gminy Budry

                                                                                                                                                                          Józef Markiewicz

W załączeniu:

Kopia oferty.

Załączniki: