Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Podatki i opłaty

Ogłoszono przez Tadeusz Łyczewski

Podatki i opłaty w 2018 r.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH NA TERENIE GMINY BUDRY W 2018 ROKU

 

Podatek rolny – 2018 rok: 

według średniej ceny skupu żyta ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2017r. (M.P. poz. 958)

1. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną   2,5 q żyta  - 131,225 zł 

2. Podatek rolny od 1 ha gruntów pozostałych wynosi  - równowartość pieniężną 5q żyta  -  262,45

  

Podatek leśny –  2018 rok:

według średniej ceny sprzedaży drewna ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2017r. (M.P. poz. 963).

Podatek leśny od 1 ha wynosi –  43,3532  

Podatek od nieruchomości –  2018 rok:

obowiązują stawki podatku od nieruchomości określone:

 Uchwała Nr XXXVII/190/2017 Rady Gminy Budry z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2017/4593/akt.pdf

Podatek od środków transportowych -  2018 rok:

obowiązują stawki podatku od środków transportowych określone:

Uchwała Nr XXIII/123/2016 Rady Gminy Budry z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2016/4384/akt.pdf

Uchwała Nr XXIV/128/2016 Rady Gminy Budry z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Budry w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych: http://edzienniki.olsztyn.uw.gov.pl/WDU_N/2016/4813/akt.pdf