Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Program współpracy

Ogłoszono przez Anna Kowalewska

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI
Wójt Gminy Budry

Na podstawie art. 5 a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817) oraz  Uchwały Rady Gminy Nr XLI/265/10  z dnia 29 lipca  2010 r.
Wójt Gminy Budry ogłasza konsultacje :

Programu współpracy Gminy Budry z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego

na rok 2018

Wszelkie uwagi do Projektu Rocznego Programu Współpracy mogą być przesyłane pocztą elektroniczną: a.kowalewska@budry.pl
lub dostarczone osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w Budrach,
Al. Wojska Polskiego 27
do dnia 23.10.2017 r. na przygotowanym formularzu.
Zapraszamy wszystkie organizacje do współpracy !

Budry, 6.10.2017 r.

Załączniki: