Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Tadeusz Łyczewski

PROW 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 


Gmina Budry realizuje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014 -2020 dla działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” następujące operacje:

 

Przebudowa drogi gminnej nr 131019N

Przebudowa drogi gminnej nr 131062N

Przebudowa drogi gminnej nr 131037N

Przebudowa drogi gminnej nr 131008N

Przebudowa drogi gminnej nr 131059N

Przebudowa drogi gminnej nr 131045N

Przebudowa drogi gminnej nr 131016N

Przebudowa drogi gminnej nr 131017N

Przebudowa drogi gminnej nr 131035N

Przebudowa drogi gminnej nr 131039N

Przebudowa drogi gminnej nr 131020N

Przebudowa drogi gminnej nr 131032N

Przebudowa drogi gminnej nr 131010N

Przebudowa drogi gminnej nr 131033N

Przebudowa drogi gminnej nr 131004N

 

Operacje polegają na przebudowie publicznych dróg gminnych w gminie Budry.

Celem operacji jest skrócenie czasu dojazdu do obiektów użyteczności publicznej.

Więcej: Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Budry


Gmina Budry realizuje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014 -2020 dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” operację pn. "Przebudowa świetlic wiejskich na terenie gminy Budry" mającą na celu podniesienie jakości życia mieszkańców ośmiu miescowości poprzez poprawę stanu infrastruktury publicznej - świetlic wiejskich w miejscowościach: Popioły, Piłaki Małe, Grądy Węgorzewskie, Brzozówko, Zabrost Wielki, Ołownik, Sobiechy, Pawłowo.

Więcej:Przebudowa świetlic wiejskich na terenie gminy Budry


Gmina Budry realizuje projekt pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie gminy Budry” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Więcej:Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie gminy Budry


Gmina Budry realizuje projekt pn. „Budowa i rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie gminy Budry” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Więcej:Budowa i rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie gminy Budry


Gmina Budry realizuje projekt pn. „Przebudowa świetlicy wiejskiej  w Budzewie oraz modernizacja remizy OSP w Budrach” w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Więcej:Przebudowa świetlicy wiejskiej w Budzewie oraz modernizacja remizy OSP w Budrach