Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Tadeusz Łyczewski

Referent (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach

Miejsce zatrudnienia: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach

Nr ogłoszenia: 3

Identyfikator: 3/2019

Informacje dodatkowe:

ZARZĄDZENIE NR 8 /2019

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budrach

z dnia 25 września 2019r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko referenta w Gminnym Ośrodku

Pomocy Społecznej w Budrach

Na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z póż. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko referenta w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Budrach.

 

§ 2. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia.

 

§ 3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budrach.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kierownik

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

/-/

Aldona Łyczewska

Załączniki: