Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Projekt z UE Szkolna rewolucja w Gminie Budry

Ogłoszono przez Anna Kowalewska

Gmina Budry realizuje projekt dofinasowany z Funduszy Europejskich - „Szkolna rewolucja w gminie Budry”

Gmina Budry realizuje projekt dofinasowany z Funduszy Europejskich -  „Szkolna rewolucja w gminie Budry” o wartości 811 837,21 zł

w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dofinasowanie projektu z UE: 690 061,33 zł.

Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Budrach, Szkole Podstawowej
w Sobiechach oraz Gminnym Gimnazjum w Budrach  z siedzibą w Więckach

 w okresie 01.02.2017 r. – 31.01.2019 r.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw
 i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia
do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez:

  1. realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów,
  2. realizację zajęć podnoszących wiedzę i kompetencje zawodowe nauczycieli,
  3. wyposażenie szkół  w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach (komputery, tablice interaktywne, projektory itp.).

Oferta zajęć dodatkowych dla uczniów:

Szkoły Podstawowe

Gimnazjum

- zajęcia logodpedyczne dla uczniów klas I,

- zajęcia biologiczno-chemiczne,

- zajęcia matematyczno – przyrodnicze,

- zajęcia z języka angielskiego,

- zajęcia z języka angielskiego,

-  zajęcia z języka niemieckiego

- zajęcia informatyczne,

- zajęcia informatyczno-fizyczne

- zajęcia teatralne,

- przedsiębiorczość,

 

Podnoszenie  wiedzy i kompetencje zawodowych nauczycieli:

- szkolenia : Warsztaty rozwijające kompetencje kluczowe i społeczne,  Innowacyjne metody
w nauczaniu  klas I-III, Metody rozwijania myślenia matematycznego u uczniów na lekcjach matematyki, Rodzaje i uwarunkowania trudności szkolnych w nauce języków obcych, Szkolenie ICT- zajęcia z zakresu wykorzystania TIK do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych,

- studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki i logopedii.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:

Biuro Projektu :

Urząd Gminy w Budrach

Al. Wojska Polskiego 27, 11 -606 Budry

Koordynator Projektu: Anna Kowalewska

Tel. 87 427 80 03 w. 34 , email : a.kowalewska@budry.pl