Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszenia, obwieszczenia

Ogłoszono przez Tadeusz Łyczewski

Obwieszczenie o wydanej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie opinnii sanitarnej o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Grądy Węgorzewskie o mocy do 4 MW realizowanej w granicach działek nr 60 i 67/2 obręb Grądy Węgorzewskie (woj. warmińsko-mazurskie, pow. węgorzewski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem więcej »

Ogłoszono przez Tadeusz Łyczewski

Obwieszczenie o wydanej przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinnii o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Grądy Węgorzewskie o mocy do 4 MW realizowanej w granicach działek nr 60 i 67/2 obręb Grądy Węgorzewskie (woj. warmińsko-mazurskie, pow. węgorzewski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem więcej »

Ogłoszono przez Tadeusz Łyczewski

Obwieszczenie o wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie opinnii o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Grądy Węgorzewskie o mocy do 4 MW realizowanej w granicach działek nr 60 i 67/2 obręb Grądy Węgorzewskie (woj. warmińsko-mazurskie, pow. węgorzewski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem więcej »