Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszenia, obwieszczenia

Ogłoszono przez Tadeusz Łyczewski

Obwieszczenie o wydanym przez Wójta Gminy Budry postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Grądy Węgorzewskie II o mocy do 15 MW realizowanej w granicach działki nr 40, obręb 0006 Grądy Węgorzewskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem, gm. Budry, pow. węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie więcej »