Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszenia, obwieszczenia

Ogłoszono przez Tadeusz Łyczewski

Obwieszczenie w sprawie przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Grądy Węgorzewskie o mocy do 4 MW realizowanej w granicach działek nr 60 i 67/2 obręb Grądy Węgorzewskie (woj. warmińsko-mazurskie, pow. węgorzewski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem i podjęcia zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wskazanego przedsięwzięcia. więcej »