Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszenia, obwieszczenia

Ogłoszono przez Tadeusz Łyczewski

Obwieszczenie w sprawie zgromadzenia materiału dowodowego w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Grądy Węgorzewskie II o mocy do 15 MW realizowanej w granicach działki nr 40, obręb 0006 Grądy Węgorzewskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem, gm. Budry, pow. węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie więcej »

Ogłoszono przez Tadeusz Łyczewski

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Grądy Węgorzewskie II o mocy do 15 MW realizowanej w granicach działki nr 40, obręb 0006 Grądy Węgorzewskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem, gm. Budry, pow. węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy. więcej »

Ogłoszono przez Tadeusz Łyczewski

Obwieszczenie w sprawie przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Grądy Węgorzewskie II o mocy do 15 MW realizowanej w granicach działki nr 40, obręb 0006 Grądy Węgorzewskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem, gm. Budry, pow. węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie i podjęcia zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wskazanego przedsięwzięcia. więcej »

Ogłoszono przez Tadeusz Łyczewski

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Grądy Węgorzewskie o mocy do 4 MW realizowanej w granicach działek nr 60 i 67/2 obręb Grądy Węgorzewskie (woj. warmińsko-mazurskie, pow. węgorzewski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy. więcej »