Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
712019-12-19XIV/126/2019Uchwała w sprawie określenia zasad wypłaty diet sołtysówObowiązujący
722019-12-19XIV/125/2019Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2020 rokObowiązujący
732019-12-19XIV/124/2019Uchwała w sprawie ustalenia dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę dostarczaną z hydroforni komunalnej w Olszewie Węgorzewskim i zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni komunalnych w miejscowościach Budry i Koźlak.Obowiązujący
742019-12-19XIV/123/2019Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r.Nieobowiązujący
752019-12-19XIV/122/2019Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu gminy Budry na rok 2020Zmieniony
762019-12-19XIV/121/2019Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budry na lata 2020– 2023Zmieniony
772019-12-1760/2019W sprawie ustalenia przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz przedszkola, których organem prowadzącym jest gmina Budry w roku szkolnym 2019/2020Obowiązujący
782019-12-1659/2019W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r.Obowiązujący
792019-11-28XIII/120/2019Uchwała w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Budry za wyniki w nauce i osiągnięcia sportoweObowiązujący
802019-11-28XIII/119/2019Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2020 r.Obowiązujący
Strona 8 z 91