Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Porządek obrad Sesji Rady Gminy

Ogłoszono przez Julianna Karpińska | wersja archiwalna

Porządek obrad I sesji Rady Gminy Budry zwołanej na dzień 20 listopada 2018 r.

Pan(i)

………………………………….

 

 

 

Nasz znak: Or.0002.10.2018                                                                                                   Dnia: 13.11.2018 r.

  

            Na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Olsztynie III  z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Budry wybranej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r. uprzejmie zapraszam na I Uroczystą Sesję Rady Gminy Budry na dzień 20 listopada 2018 r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Budrach.

Porządek I Sesji Rady Gminy Budry:

  1. Otwarcie przez Radnego Seniora I sesji Rady Gminy Budry.
  2. Wręczenie przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze.
  3. Złożenie ślubowania przez radnych Rady Gminy Budry.
  4. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
  5. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Budry.
  6. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Budry.

 

                                                                                                       z up. Komisarza Wyborczego w Olsztynie

                                                                                                                         Wójt Gminy Budry

                                                                                                                           Józef Markiewicz