Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Porządek obrad Sesji Rady Gminy

Ogłoszono przez Julianna Karpińska | wersja archiwalna

Porządek obrad XLVIII sesji Rady Gminy Budry zwołanej na dzień 18 października 2018 r.

Pan(i)

………………………

Nasz znak:Or.0002.9.2018                                                                                          Dnia: 11.10.2018 r.
    
Na podstawie § 21 Statutu Gminy Budry przyjętego Uchwałą Nr XXXIII/173/2017 Rady Gminy Budry z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Budry (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2017 r., poz. 3341) zwołuję XLVIII Sesję Rady Gminy na dzień 18 października 2018 (czwartek) godz. 10:00 w sali konferencyjnej w Budrach z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie wymaganego quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
6. Wolne wnioski i zapytania Sołtysów.
7. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania Sołtysów.
8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w statucie Gminy Budry.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Wolne wnioski i oświadczenia.
11. Podsumowanie Kadencji 2014-2018.
12. Zakończenie obrad.

                                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy Budry
                                                                                                                  Waldemar Dworzecki