Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Porządek obrad Sesji Rady Gminy

Ogłoszono przez Julianna Karpińska | wersja archiwalna

Porządek obrad XLVI sesji Rady Gminy Budry zwołanej na dzień 12 września 2018 r.

Pan(i)
………………………….
 
Nasz znak:Or.0002.7.2018                                                                                     Dnia:  4.09.2018 r.
    
Na podstawie § 21 Statutu Gminy Budry przyjętego Uchwałą Nr XXXIII/173/2017 Rady Gminy Budry z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Budry (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2017 r., poz. 3341) zwołuję XLVI Sesję Rady Gminy na dzień 12 września  2018 (środa) godz. 10:00 w sali konferencyjnej w Budrach z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie wymaganego quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania Radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
6. Wolne wnioski i zapytania Sołtysów.
7. Odpowiedzi na wolne wnioski i zapytania Sołtysów.
8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Wolne wnioski i oświadczenia.
11. Zakończenie obrad.


                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy Budry
                                                                                                           Waldemar Dworzecki